INDIKATORI IZVEDBE ZA 2018.

Obavijest za centre mentalnog zdravlja u FBiH

Akreditacija o nuspostavljenom sistemu kvaliteta na zidu jednog od centara za mentalno zdravlje
Usvajanjem standarda sigurnosti i kvaliteta, obaveza svih centara je da dostavljaju indikatore izvedbe
07.01.19

Usvajanjem standarda sigurnosti i kvaliteta, obaveza svih centara je da dostavljaju indikatore izvedbe.

Oni su obavezni dio kriterija za centre mentalnog zdravlja, poboljšanje kvaliteta i certifikacija/akreditacija neće biti moguća bez mjerenja i dokaza ispunjenosti.

Centri za mentalno zdravlje u FBiH treba da pokažu da za potrebe unutrašnjeg sistema kvaliteta:

rutinski prikupljaju podatke o izvedbi, koriste podatke za analizu, poboljšavaju praksu na temelju podataka iz indikatora,

sa ciljem kontinuiranog poboljšanja kvaliteta. U izvještajnom periodu za 2018. godinu, uz rezultate indikatora obaveza je da se dostave i narativni dio analize indikatora i preduzete akcije kroz plan ka poboljšanju prakse.

Indikatore i analize  šaljete na email: cmz@akaz.ba, najkasnije do 08. februara, 2019. 

Za više informacija možete da kontaktirate na telefon: 033 771-876.

Saradnja i partnerstva