VISOK STEPEN USPJEŠNOSTI

Na AKAZ-ovim obukama stiču se dodatna znanja i vještine za širenje „Kulture kvaliteta“

Detalj s jedne od obuka, polaznice i polaznici u toku rada na jednom od testova 04.07.18

O kulturi kvaliteta u zdravstvenim ustanovama širom BiH brinu koordinatorice i koordinatori kvaliteta koji su proteklih godina prolazili obuku koju svake godine organizira Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ). Ove godine obuku je kroz 16 modula prošlo 29 učesnica i učesnika iz 18 gradova i devet kantona Federacije BIH koji su sa odličnim rezultatima i visokim stepenom uspješnosti dobili certifikate o završenoj obuci dok su onima sa 100-postotnim učinkom dodijeljeni i AKAZ-ovi setovi standarda.

Takvi rezultati ne čude s obzirom da se kao i u ranijim grupama radilo o visoko motiviranim polaznicama i polaznicima koji su na obuku došli s jasnim ciljem, a među 29 njih ove godine je bilo 12 doktora medicine, 10 medicinskih sestara/tehničara, mikrobiolog, dva socijalna radnika, farmaceut, dva pravnika i ekonomist.

Polaznice i polaznici po povratku s obuke u svoje domove zdravlja, bolnicu, privatnu zdravstvenu ustanovu, zavod za bolesti ovisnosti i banju – zdravstvene ustanove iz kojih su ove godine dolazili na obuku, nastavljaju priču o kvalitetu i 'naoružani' novim znanjima i vještinama rade na uvođenju, održavanju i unapređenju sistema sigurnosti i kvaliteta u svojim zdravstvenim ustanovama kroz procese certifikacije ili akreditacije.

“Obuka je za sve nas bila jedno pozitivno iskustvo i pohvalio bih organizatore i predavače. Uz veliko profesionalno iskustvo koje većina nasi ima, imali smo priliku naučiti dosta novog, i lično sam shvatio da i pored kontinuiranog rada na poboljšanju kvaliteta ima još toga što u svojoj praksi mogu dodatno poboljšati I unaprijediti”, kaže Kemal Pinjić, jedan od polaznika.

U posljednjem ciklusu edukacije za koordinatore kvaliteta učestvovalo je 25 predavačica i predavača koji su kroz 16 modula između ostalog govorili o kliničkim vodiljama, kliničkoj reviziji i kliničkim putevima, indikatorima izvedbe, upravljanju rizikom, timskim radom, politikama i procedurama na temelju standarda, sistemu žalbi, vještinama komuniciranja, komuniciranju s medijima i kriznom komuniciranju, strateškom i akcionom planiranju, koordiniranju aktivnosti unutar projektnog tima, medicini zasnovanoj na dokazima i drugim temama uz razmjenu iskustava dobre prakse.

„AKAZ je u svom radu razvio program osnovne obuke za zdravstvene profesionalce koji se sadrži od 16 modula te specijalizirane obuke za koordinatore kvaliteta, zdravstvene menadžere, facilitatore, timove porodične medicine u svrhe sertifikacije i program obuke za ovlaštene ocjenjivače kvaliteta. Cilj naših edukacija je da zdravstveni djelatnici dobiju osnovna i napredna znanja i vještine koje će pomoći da što bolje i efikasnije primjenjuju instumente za poboljšanja kvaliteta u svojim ustanovama u svrhu kontinuiranog poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite“, kaže doc.dr. Ahmed Novo, direktor AKAZ-a i jedan od predavača na spomenutim obukama koje se nastavljaju i u narednom periodu.  

Saradnja i partnerstva