CERTIFIKACIJA APOTEKA U SASTAVU JU „APOTEKE SARAJEVO“

Edukacija za magistrice farmacije i farmaceutske tehničarke

Polaznice obuke popunjavaju test 09.05.18

U prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) održava se osnovna obuka za magistrice farmacije i farmaceutske tehničarke iz JU „Apoteke Sarajevo“ u okviru procesa certifikacije organizacionih jedinica iz sastava ove zdravstvene ustanove.

O AKAZ-u, akreditaciji i certifikaciji zdravstvenih ustanova i dosadašnjim iskustvima polazni cama je na početku obuke govorio direktor AKAZ-a doc.dr. Ahmed Novo koji im je izrazio dobrodošlicu na obuku u nadi da će s nje svi otići s važnim i korisnim saznanjima koja će im pomoći da unaprijede rad u svojim organizacionim jedinicama tokom nastavka procesa certifikacije kroz facilitaciju, samoocjene i vanjske ocjene.

Tokom osnovne obuke polaznice su učile o certifikacijskim i akreditacijskim standardima za spoteke, indikatorima za apoteke i protokolu za certifikacije apoteke o čemu je na predavanju govorila doc.dr. Vera Kerleta.

Metodologiju razvoja politika i procedura predstavio je mr.ph. Bakir Omerbegović uz konkretnu vježbu pisanja politika i procedura, a teoriju i praksu upravljanja rizikom uz praktičnu vježbu predstavila je mr.ph Anela Galić.

O samoocjeni apoteke kroz predavanje i vježbu o procjeni kriterija polaznice na obuci imaju priliku učiti od mr.ph Ernese Škaljo, dok je za temu „Šta da radim kada se vratim u svoju apoteku?“ govorila mr.ph. Vildana Drljević.

Saradnja i partnerstva