AKAZ - Agencija za kvalitet i akreditaciju u
zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
   
KONTAKTI
MAPA SAJTA

Vaše mjesto za razmjenu dobre prakse

Razmjena dobre prakse

Uz saglasnost s većinom zdravstvenih ustanova je realizacija naše namjere da otvorimo ovu stranicu na sajtu Agencije koje će u potpunosti biti posvećena razmijeni dokumenata pod oznakom copyright-a ustanove.

Razmjena dokumenata i dobre prakse je način unapređenja kvaliteta.

Vaše politike, procedure, protokole, vodiče, planove, pravilnike, upitnike kao i ostale radove za koje smatrate da su dobar primjer unapređenja prakse, kvaliteta i sigurnosti, možete poslati na email: akaz@akaz.ba isključivo u el. formi (ne skenirane) i dokument na stranici mora imati autorski navod.

Na gornjem desnom meniju otvorite željnu domenu sa navedenim dokumentima.

Hvala na saradnji!

Pitanja koja najčešće postavljate:

Početna

O Agenciji

Akreditacijski standardi

Samoocjena i unutrašnja ocjena

Vanjska ocjena i akreditacija

Facilitacija

Edukacija

Fokus na pacijenta

Klinička revizija

Klinički putevi

Kliničke vodilje

Indikatori izvedbe

Mentalno zdravlje

Apoteke

Projekti

Publikacije

AKAZ Konferencije

Korisni linkovi

Odabrani članci domaćih autora iz sigurnosti i kvaliteta

Kutak za EBM trenutak

Pravilnici
Procedure
Protokoli
Politike
Upitnici
Vodiči / vodilje
Klinički putevi
Ostalo (informacije za pacijenta, edukacijski materijal, obrasci...)

 

AKAZ Copyright © 2003 -