ODRŽAN STRUČNI SKUP O POBOLJŠANJU KVALITETA U ZDRAVSTVU

“Ulaganje u kvalitet i sigurnost zdravstvenih usluga nije trošak, već investicija u poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva”

Učesnice i učesnici Radionice 05.07.18

U Općoj bolnici „Prim.dr Abdulah Nakaš“ u Sarajevu održan je Stručni skup „Poboljšanje kvaliteta u evropskom zdravstvu – Radionica za zdravstvene organizacije Zapadnog Balkana“. Stručni skup kanadske akreditacijske agencije „Accreditation Canada“ suorganizuje Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) i domaćin J.U. Opća bolnica „Prim.dr Abdulah Nakaš“ iz Sarajeva.

„Ciljevi radionice su uporediti naš sistem sa jednim od najboljih svjetskih sistema u oblasti poboljšanja kvaliteta i akreditacije zdravstvenih ustanova, senzibilizirati domaće zdravstvene ustanove u cilju dostizanja prestižnog međunarodnog akreditacijskog statusa i pokretanje aktivnosti koji će našu zemlju voditi razvoju medicinskog turizma i privlačenju pacijenata iz inozemstva kao razvojnoj perspektivi BiH“, kazao je na otvaranju Radionice direktor AKAZ-a doc.dr. Ahmed Novo.

Uz predstavnike federalnog i kantonalnog ministarstva zdravstva i domaćina, učesnice i učesnici iz BiH i zemalja regije imali su priliku učestvovati u diskusijama i čuti izlaganja o aktivnostima i principima rada „Accreditation Canada“ o čemu je govorio Alessandro Buriani iz odjeljenja ove akreditacijske kuće za Evropu, dok je Marjeta Stegel Bizjak govorila o iskustvima bolnice Postojna u Sloveniji.

„Kvalitet u zdravstvu je nešto čega u BiH više treba, i prvi ugovor koji sam kao direktor ove zdravstvene ustanove potpisao bio je upravo ugovor sa AKAZ-om jer sam shvatio da su kvalitet u zdravstvu  ono što iz toga proizilazi preduslov za sve ostalo. Trebamo se približiti pacijentu, a pacijent će se osjećati zadovoljno onda kada mu pružimo kvalitetnu uslugu. Vrata ove ustanove otvorena su za sve događaje poput ovoga koji promoviraju i unaprjeđuju kvalitet u zdravstvu“, kazao je u obraćanju prisutnima prim.dr. Zlatko Kravić, direktor J.U. Opća bolnica „Prim.dr Abdulah Nakaš“.

U svoje i u ime federalnog ministra zdravstva Vjekoslava Mandića učesnicama i učesnicima Skupa obratila se savjetnica federalnog ministra zdravstva Dragana Galić kazavši potcrtavši kako je poboljšanje kvalitete u zdravstvenom sektoru je jedan od prioriteta reforme u području zdravstva Federacije BiH. Konačan rezultat cijelog poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga treba da bude unapređenje zdravlja cjelokupne populacije, zadovoljstvo pacijenta i ekonomičnost u zdravstvu. Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH u prethodnom razdoblju donijela je niz stručnih dokumenata kojim se regulira i podržava sustav poboljšanja kvaliteta sigurnosti, te uistinu uradila jako puno u ovom području“, kazala je Dragana Galić dodajući kako „Federalno ministarstvo zdravstva u potpunosti podržava aktivnosti koje AKAZ provodi i apsolutno promovira i podržava akreditaciju zdravstvenih ustanova“:

„Ulaganje u kvalitet i sigurnost zdravstvenih usluga ne smije se smatrati troškom, već naprotiv, profitom, obzirom da dugoročno kvalitetna i sigurna zdravstvena usluga doprinosi unapređenju zdravstvenog stanja stanovništva, razvoju zdrave i sposobne radne populacije koja je kao takva spremna dati i veći ekonomski doprinos razvoju zemlje. S tim u svezi, ovakvi stručni skupovi promoviraju i doprinose sustavnoj izgradnji modela i metoda za unapređenje kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite u FBiH“.

 

 

Saradnja i partnerstva