AKAZ NA SIMPOZIJU O ULAGANJU PREVENCIJU

„Prevencija sepse: uloga AKAZ-a u kampanji Svjetske zdravstvene organizacije”

Direktor AKAZ-a Ahmed Novo na Simpoziju 07.09.18

Na simpoziju "Ulaganje u prevenciju - osnov održivog razvoja" koji se od 6. do 8. septembra u organizaciji Udruženje specijalista javno-zdravstvenih disciplina održava u Tuzli, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH doc.dr. Ahmed Novo prezentirao je rad „Prevencija sepse: uloga AKAZ-a u kampanji Svjetske zdravstvene organizacije”.

“Higijena ruku i prevencija sepse zauzimaju vrlo važno mjesto u akreditacijskim/certifikacijskim standardima i intencija AKAZ-a je da ove poruke budu putokaz zdravstvenim profesionalcima te da doprinesu boljoj, sigurnijoj i kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti. Agencija je kroz ove aktivnosti testirala funkcionalnost mreže koordinatora, uticaj na zdravstvene ustanove i spremnost zdravstvenih radnika da sudjeluju u progamima u organizaciji AKAZ-a”, kazao je između ostalog doc.dr. Novo potcrtavajući kako je cilj rada prikazati učešće AKAZ-a u kampanji SZO prevencije sepse kroz uspostavljenu mrežu koordinatora kvaliteta u zdravstvenim ustanovama.

“U realizaciji aktivnosti korišteni su plakati koje je dizajnirala SZO, a koje je AKAZ štampao i distribuirao zdravstvenim ustanovama. AKAZ je  u periodu trajanja Kampanje preko svoje web stranice www.akaz.ba i službene Facebookstranice informirao javnost u cilju jačanja svjesnosti o značaju zdravstvenog problema, unapređenje znanja i promjene ponašanja”, kazao je doc.dr. Novo te istaknuo kako su se na poziv AKAZ-a odazvali brojni pojedinci i ustanove, a podršku učešću u ovoj kampanji AKAZ je dobio od federalnog ministarstva zdravstva Vjekoslava Mandića koji je uputio zajedničku poruku povodom Svjetskog dana higijene ruku 5. maja sa direktorom AKAZ-a i Victorom Olsavszky iz Ureda SZO za BiH.

Iz Udruženja specijalista javno-zdravstvenih disciplina FBiH zadovoljni su odzivom na IV Simpozij "Ulaganje u prevenciju - osnov održivog razvoja" koji je okupio veliki broj profesionalaca javnozdravstvenih i drugih disciplina, kao i profesionalaca iz drugih sektora.

„U kontekst dešavanja u oblasti zdravstva u prethodnoj godini i aktuelne slike zdravlja stanovnika FBiH, a sa aspekta odgovornosti i uloge javnog zdravstva, želimo i ove godine prikazati rezultate našeg stručnog, naučnog i profesionalnog djelovanja u cilju iznalaženja mogućih rješenja aktuelne zdravstvne problematike u oblasti očuvanja i unapređenja zdravlja, aktuelnoj epidemiološkoj situaciji i porastu oboljevanja od vakcinopreventabilnih bolesti“, ističu iz Organizacionog odbora Simpozija.

 

Saradnja i partnerstva