VANJSKE OCJENE AKAZ-a

LJZU “Biopharm” iz Neuma certificiranjem ogranaka u Međugorju i Vitini namjerava zaokružiti proces certifikacije

Vanjska ocjenjivačica AKAS-a Anela Galić s osobljem ljekarne 08.06.18

Certificiranjem ogranaka u Međugorju i Vitini Ljekarnička zdravstvena ustanova “Biopharm” iz Neuma namjerava okončati proces certifikacije kompletne ustanove. Agencija za kvalitet i akreditiranje u zdravstvu FBiH (AKAZ) već je certificirala središnjicu i pet ogranaka LJZU “Biopharm”, a vanjska ocjenjivačica AKAZ-a mr.ph. Anela Galić u petak 08.06. je obavila vanjsku ocjenu ogranaka ove ustanove u Međugorju i Vitini.

“Čast nam je što smo prva ljekarnička zdravstvena ustanova u Hercegovačko-neretvanskoj županiji koja ima certificirane ljekarne i koja je dobila priliku da naš rad bude ocijenjen od strane AKAZ-a čiji certifikati o uvedenom sistemu sigurnosti su poticaj u našem daljnjem poboljšanju kvaliteta u pružanju zdravstvenih usluga našim kupcima i pacijentima. Očekujemo da će nakon što su središnjica u Neumu i pet ogranaka u Grudama, Rakitnu, Tomislavgradu, Kočerinu i Posušju uspješno prošli proces certifikacije i naši ogranci u Međugorju i Vitini uspješno proći vanjsku ocjenu te da ćemo imati zaokružen proces certifikacije kompletne ustanove”, kaže mr.ph. Ivan Gujić iz ogranka “Biopharma” u Međugorju.

Nakon obavljene vanjske ocjene ocjenjivačica će sastaviti izvještaj na osnovu kojeg, a u skladu sa procedurom, Komisija za certifikaciju apoteka daje preporuku Upravnom odboru koji donosi konačnu odluku o certifikaciji.  

Saradnja i partnerstva