AKAZ NA OBILJEŽAVANJU DANA MENTALNOG ZDRAVLJA

"Investicija u mentalno zdravlje stanovništva investicija je u razvoj države"

Mlade učesnice i učesnici obilježavanja Dana mentalnog zdravlja nosili su poruku 11.10.18

Pod sloganom “Mladi i mentalno zdravlje u svijetu koji se mijenja”, Federalno ministarstvo zdravstva, u saradnji s Projektom mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini koji uz podršku Vlade Švicarske I Švicarske agencije za razvoj i saradnjuimplementira Asocijacija XY , obilježilo je Svjetski dan mentalnog zdravlja. Svečanom obilježavanju prisustvovao je i doc.dr. Ahmed Novo, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), koja također aktivno učestvuje u Projektu mentalnog zdravlja.

Enisa Mešić, liderica komponente 1, Projekta mentalnog zdrvlja u BiH iz Asocijacije XY kaže da će se Projekt u narednom periodu fokusirati na mentalno zdravlje mladih kroz projektne aktivnosti namijenjene i prilagođene toj populaciji.

“Pokrenuli smo seriju edukacija odnosno najprije izradu kurikuluma dječije adolescentne psihoterapije, edukacija će se provoditi za uposlenike centara za mentalno zdravlje. Posebno bitno je i podizanje kapaciteta ljudskih resursa u centrima za mentalno zdravlje, a jedan od naših značajnih partnera jeste i AKAZ. Uvođenjem sistema kvaliteta i samo ulaganje u ljudske resurse na osnovu već provjerenih praksi i kroz mjerenje kvaliteta daje dugoročne rezultate, odnosno jednu intervenciju koja i nakon okončanja projekta ostaje u sistemu zdravstva”, kaže Enisa Mešić potcrtavajući kako partnerstvo Projekta s AKAZ-om daje okosnicu održivosti rezultata projekta.

“Mladi danas žive u drugom svijetu u odnosu na njihove roditelje. Tranzicija i promjene nisu dale dovoljno vremena za prilagodbu na novo okruženje tako da mnoge stvari koje bi im trebale biti pomoć i podrška u svakodnevnom životu mogu predstavljati faktor rizika za mentalno zdravlje”, istaknuo je pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez podsjetivši kako je zdravstveni sistem uspostavio mrežu centara za mentalno zdravlje koji pored ostalih aktivnosti kroz savjetovanje, terapije ili druge vidove podrške mogu pružiti podršku djeci, adolescentima i njihovim porodicama s ciljem bolje prilagodbe modernim vremenima i izazovima koje sa sobom nosi okruženje.

“Uvjerena sam da je investicija u mentalno zdravlje stanovništva, posebno mladih ljudi, investicija u razvoj države”, kazala je direktorica za saradnju pri Ambasadi Švicarske Barbara Datwyler Scheuer.

U sklopu nastavka treće faze „Projekta mentalno zdravlje u BiH“ Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) 11. i 12. oktobra 2018. godine organizuje „Obuku za koordinatore i osoblje centara za mentalno zdravlje i druge profesionalce iz oblasti poboljšanja kvaliteta u zdravstvu“ za centre iz Kantona Sarajevo, Zeničko-dobojskog, Srednjebosanskog i Bosansko-podrinjskog kantona.

Saradnja i partnerstva