AKAZ U POSJETI DOMU ZDRAVLJA TEŠANJ

Dva tima porodične medicine u pripremi za akreditaciju, CMZ se sprema za reakreditaciju, konačni cilj akreditacija cjelokupne ustanove!

Direktor Doma zdravlja Tešanj Hidajet Mudrov i direktor AKAZ-a Ahmed Novo na sastanku 12.06.18

Direktor agencije za kvalitet i akreditaciju u FBiH (AKAZ) doc.dr. Ahmed Novo posjetio je JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo" Tešanj gdje ga je u ugodnoj i kolegijalnoj atmosferi dočekao direktor ove zdravstvene ustanove prim.dr. Hidajet Mudrov.

Priprema dva tima porodične medicine za akreditaciju u okviru CVRAM projekta koje će facilitirati direktorica DZ Gračanica dr. Murisa Ustavić Šadić, priprema ostalih timova za certifikaciju, reakreditacija Centra za mentalno zdravlje, dostavljanje spremne kliničke revizije… bili su među temama razgovora kojem se priključila i koordinatorica kvaliteta u Domu zdravlja Tešanj diplomirana medicinska sestra Elma Topić.

“Intenzivno radimo na uspostavljanju sistema kvalitete u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, jer želimo da naši korisnici usluga imaju najbolju i najkvalitetniju zdravstvenu uslugu na ovom području, a to nastojimo postići kroz akreditaciju pojedinačnih službi, ali i cjelokupne ustanove.“, kazao je prim.dr. Hidajet Mudrov, a doc.dr. Ahmed Novo istaknuo je važnost dobre saradnje:

“DZ Tešanj i AKAZ imaju dugu i kvalitetnu saradnju i raduje me da se ta saradnja i dalje unapređuje. U Gračanici su mi rekli da se u svega četiri općine u Federaciji BiH troši više struje u privredi nego za građanstvo: Gračanica, Gradačac, Goražde i Tešanj. Stabilna ekonomska situacija zasigurno pozitivno utiče i na zdravstveni sistem, a ovu priliku bih iskoristio da apelujem na načelnike općina i općinska vijeća da se više angažiraju na unapređenju  uvjeta za pacijente i zdravstvene radnike što je uostalom i obaveza općina u skladu sa zakonom o lokalnoj samoupravi”, kazao je doc.dr. Novo.

Centar za mentalno zdravlje u sklopu DZ Tešanj je akreditiran i u novembru ove godine im ističe akreditacijski status te se kolegice i kolege pripremaju za pregled koji će ovaj put obuhvatiti i certifikacijske i akreditacijske standarde.

Projekat poboljšanje kvaliteta/akreditacije timova porodične/obiteljske medicine u FBiH (CVRAM projekt) implementira ured Svjetske zdravstvene organizacije u BiH i financijski podržava Švicarska agencija za razvoj i suradnju (SDC). Facilitaciju, vanjsku ocjenu te u konačnici akreditaciju onih koji zadovolje visoke standarde sigurnosti i kvaliteta obavlja Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ).

Saradnja i partnerstva