SEDMICA DOJENJA

“Bolnica-prijatelj beba” u fokusu okruglog stola “Dojenje temelj za život“

Ahmed Novo i Vera Kerleta-Tuzović s učesnicama okruglog stola 04.10.18

U okviru obilježavanja Svjetske sedmice dojenja Udruženje specijalista javno-zdravstvenih disciplina Federacije BiH organiziralo je sa Zavodom za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Zavodom za javno zdravstvo Federacije BiH i Udruženjem za unapređenje dojenja okrugli sto “Dojenje temelj za život“ za doktore medicine specijaliste pedijatrije i ginekologije i akušersta u Kantonu Sarajevo.

Okruglom stolu na ovu značajnu temu su prisustvovali direktor AKAZ-a doc.dr. Ahmed Novo i doc.dr. Vera Kerleta-Tuzović iz AKAZ-a koja je održala prezentaciju na temu Deset koraka ka uspješnom dojenju temelj Akreditacijskih standarda za „Bolnice prijatelje beba“.

 

Odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo Opće bolnice „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ u Sarajevu među prvima u BiH dobilo je akreditaciju “Bolnica-Prijatelj beba” kroz projekat koji je AKAZ 2013. godine počeo sa UNICEF-om uz čiju pomoć i preporuke je AKAZ razvio domaće standarde za akreditaciju „bolnica – prijatelja beba“, o čemu je na okruglom stolu govorila Dr med. Jasmina Šlaku, spec. Pedijatrije u ovoj bolnici.

Na temu „'Bolnica prijatelj beba' u okviru Konvencije o pravima djeteta“ na okruglom stolu je govorila prim. dr med. mr. sc. Sabaha Dračić, dok je Dr med. sc. Aida Filipović-Hadžiomeragić govorila o dojenju u međunarodnom i domaćem pravnom okviru.

Saradnja i partnerstva